منابع آزمون استخدامی وزارت نفت سال 1396

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

دزیمتری-پرتوهای-ناشی-از-بمب-های-هسته-ای-توسط-ترمولومینسانس-tldدزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD چكيده: بعضي از مواد در طبيعت وجود دارد كه خاصيت نور دهي بر اثر گرما دارند. Mg: Lif قرصي است كه مي تواند به عنوان يكي از مواد تشخيص دهنده در تشعشعات هسته اي ساطع شده در بمب هسته اي مي باشد .دانلود فایل

 

گزارش مشکل

انتشار: 27 آذر، 1396    /    بازدید: 30