منابع آزمون استخدامی وزارت نفت سال 1396

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران