منابع آزمون استخدامی وزارت نفت سال 1396

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد - نسخه ورد

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد - نسخه ورد

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد - نسخه ورد

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد - نسخه ورد

مقايسه-ميزان-افسردگي-جانبازان-خفيف-و-شديد--نسخه-وردمقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد مقدمه: افسردگي يكي از رايج ترين انواع ناراحتيهاي رواني است كه باعث مراجعه به روانپزشكان ،روانشناسان و ديگر متخصصان بهداشت رو اني مي گردد . از اين لحاظ افسردگي با سرما خوردگي در ميان ناراحتيها ي جسمي قابل مقايسه استدانلود فایل

 

گزارش مشکل

انتشار: 27 آذر، 1396    /    بازدید: 31